Zmiany we władzach Polskiej Izby Druku

W dniu 6  października na sprawozdawczym walnym zgromadzeniu Polskiej Izby Druku odbywającym się pod przewodnictwem V-ce Prezesa L Wojtczuka zasygnalizowana została chęć przeprowadzenia istotnych zmian we władzach izby. WZ Polskiej izby Druku przyjęło przez aklamację rezygnację ze stanowiska Prezesa Polskiej Izby Druku p. Jacka Hamerlińskiego. Jego decyzja o rezygnacji była spowodowana skomplikowaną sytuacją zawodową i problemami osobistymi. W toku dyskusji zebrani członkowie Polskiej Izby Druku omówili sprawy związane także z modyfikacją działalności Izby w kolejnych latach. Zebrani zakładają podjęcie prób skonfederowania podmiotów działających w polskiej poligrafii, co mogłoby skutkować podniesieniem rangi takiej organizacji. Jednocześnie wszystkie organizacje które weszłyby w skład takiej konfederacji zachowują swoją całkowita autonomię tak jak dotychczas. Głos polskiej poligrafii reprezentowany przez taki nowy twór organizacyjny byłby bardziej znaczący, słuchany i trudniejszy do pominięcia. Uczestnicy WZ podjęli uchwałę o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym WZ wyborczego członków PID na dzień 4 listopada 2021r.
W trakcie wyborów oprócz Prezesa Izby wybrana zostanie też część Rady Izby.

Zmiany we władzach Polskiej Izby Druku

 

W dniu 6  października na sprawozdawczym walnym zgromadzeniu Polskiej Izby Druku odbywającym się pod przewodnictwem V-ce Prezesa L Wojtczuka zasygnalizowana została chęć przeprowadzenia istotnych zmian we władzach izby. WZ Polskiej izby Druku przyjęło przez aklamację rezygnację ze stanowiska Prezesa Polskiej Izby Druku p. Jacka Hamerlińskiego. Jego decyzja

o rezygnacji była spowodowana skomplikowaną sytuacją zawodową i problemami osobistymi. W toku dyskusji zebrani członkowie Polskiej Izby Druku omówili sprawy związane także z modyfikacją działalności Izby w kolejnych latach. Zebrani zakładają podjęcie prób skonfederowania podmiotów działających w polskiej poligrafii, co mogłoby skutkować podniesieniem rangi takiej organizacji. Jednocześnie wszystkie organizacje które weszłyby w skład takiej konfederacji zachowują swoją całkowita autonomię tak jak dotychczas. Głos polskiej poligrafii reprezentowany przez taki nowy twór organizacyjny byłby bardziej znaczący, słuchany i trudniejszy do pominięcia. Uczestnicy WZ podjęli uchwałę o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym WZ wyborczego członków PID na dzień 4 listopada 2021r.

W trakcie wyborów oprócz Prezesa Izby wybrana zostanie też część Rady Izby.

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

zmiana-adresu

ankieta

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Statystyka

Odsłon : 10363953