Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Pobierz dokument w pliku pdf

 

Warszawa, 17.09.2021.

Środowisko Producentów            
Opakowań i Etykiet w Polsce    
 
 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska   
Ul. Wawelska 52/54       
00-922 Warszawa       
         
 
Dotyczy: Stanowiska branży w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz
niektórych innych ustaw
 
Reprezentując branże producentów opakowań oraz pokrewne, czujemy się zobowiązani do
przedstawienia opinii odnośnie zaproponowanego projektu ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Mamy świadomość konieczności dostosowania lokalnych regulacji do wymagań
wynikających z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Uważamy jednak, że ustawa w
zaproponowanej formie ich nie spełnia.   
Przedstawione rozwiązania mają naszym zdaniem charakter fiskalny, a ich głównym celem
jest określenie zasad pozyskiwania środków od wprowadzających opakowania na rynek bez
zaproponowania konkretnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów.
Uważamy, że ustawa w tej formie w sposób bezpośredni przyczyni się do wzrostu kosztów
dla firm, a docelowo zapewne do wzrostu cen dla konsumentów.
W aktualniej sytuacji, kiedy drożeją w sposób dotychczas niespotykany wszystkie media oraz koszty
pracy, wzrost kolejnych kosztów będzie stanowić dla wielu firm zagrożenie dla opłacalności
prowadzenia biznesu. Konsekwencją będzie zamykanie działalności, dramaty firm i pracowników oraz
zmniejszenie wpływów do budżetu.
Chcemy w tym miejscu zauważyć, że przemysł opakowaniowy w Polsce wytwarza  2,5% PKB.
Są to tysiące przedsiębiorstw, także w łańcuchu poddostawców, to setki tysięcy
zatrudnionych, to wpływy do budżetu z tytułu podatków od prowadzonej działalności oraz
przychodów osobistych. To także przemysł o dużym udziale eksportu.
Ustawa jest kluczowa dla naszego środowiska i dotknie wszystkich producentów. W związku
z tym uważamy, że winna być nie tylko konsultowana, ale wprost współtworzona przy
udziale zainteresowanych stron. Regulacje prawne powinny uwzględniać głos producentów,
tak aby możliwe było  wypracowanie rozwiązań reprezentujących różne interesy, a
dodatkowo ustalające  nie tylko zasady pozyskiwania środków, ale przede wszystkim
rzeczywiste rozwiązania w zakresie skutecznych metod zbiórki, recyclingu czy wykorzystania
odpadów.
Nie negujemy konieczności wypełnienie założeń Europejskiego Zielonego Ładu – wprost
przeciwnie: uważamy, że założenia są słuszne i należy zrobić wszystko by pozostawić po
sobie planetę Ziemię kolejnym pokoleniom w jak najlepszej kondycji. Ustawie w
zaproponowanej formie ten cel jednak nie przyświeca.
Uważamy, że prace legislacyjne powinny zostać wznowione z aktywnym  udziałem
zainteresowanych stron oraz ekspertów. Środowisko producentów opakowań deklaruje chęć
współpracy.
 
 
ECMA Polska – Związek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców
Członek Zarządu Jakub Bielecki
 
Fundacja Rozwoju Kard Poligraficznych
Członek Zarządu Bernard Jóźwiak
 
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Kanclerz Jacek Kuśmierczyk
 
Polska Izba Druku
Prezes Rady Jacek Hamerliński
 
Polska Izba Fleksografów
Prezes Edyta Bednarska
 
Polska Izba Opakowań
Prezes Stanisław Tkaczyk
 
Stowarzyszenie Natureef
Członek Zarządu Artur Bartkowiak
 
Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych
Przewodniczący Bolesław Jasinowicz

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

zmiana-adresu

ankieta

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Statystyka

Odsłon : 10363831