Edward Dreszer    
Edward Dreszer jest absolwentem Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Po studiach pracował w licznych drukarniach, wydawnictwach czy też firmach handlowych działających w obszarze przemysłu poligraficznego m.in. w drukarni uczelnianej Politechniki Łódzkiej, w Technografie czy też w drukarni Słowa Polskiego. Przez dwa lata pełnił funkcję kierownika działu produkcji książek w wydawnictwie MAW  oraz  kierownika fotoskładu w wydawnictwie SIGMA-NOT. W roku 1988 zaryzykował i założył firmę Lotos-Poligrafia Sp. z o.o., która obecnie należy do czołówki krajowych drukarń i posiada ona ugruntowaną pozycję na rynku. Potwierdzeniem wysokiego profesjonalizmu firmy było wygranie przez nią w 2000r. konkursu „Złota Czcionka”, nieoficjalnego mistrzostwa Polski w jakości drukowania. Edward Dreszer jest postacią popularną i szanowaną w środowisku poligraficznym. O uznaniu dla prowadzonej  przez niego działalności świadczy jego wielokrotny wybór do Rady Polskiej Izby Druku, w której pracach uczestniczy nieprzerwanie już czwartą kadencję. Obecnie został powołany na  stanowisko Prezesa PID na lata 2011-2014 oraz 2014-2017.
Od kilkunastu lat z powodzeniem wdraża innowacyjne technologie druku, prowadzi liczne projekty stażowe związane z doskonaleniem kadr poligraficznych oraz wspiera warszawski Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Działania na rzecz integracji środowiska poligraficznego realizuje poprzez aktywność  w organizacjach branżowych: Polskiej Izbie Druku, Bractwie Gutenberga, Sekcji Poligrafów SIMP, Radzie Krajowej Izby Gospodarczej. Edward Dreszer wspiera realizację programu „Stop agresji i przemocy”. Program ten jest nowatorskim podejściem do przeciwdziałania agresji i przemocy, skierowanym do dzieci, studentów, nauczycieli i rodziców, propagującym aktywność ruchową  w oparciu o trening „sztuki walki” karate.
Od roku 2001 E. Dreszer wspiera finansowo Fundację „Serce Dziecka” im. Diny Radziwiłłowej, działającej na rzecz dzieci z wadami serca. Analogicznej pomocy udziela Fundacji Dzieci „Zdążyć z Pomocą”, umożliwiając leczenie i rehabilitację najmłodszych. Edward Dreszer wspiera również organizacje pożytku publicznego, zajmujące się kwestią prawidłowego traktowania zwierząt.  Przykładem może być Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, dla której Lotos-Poligrafia Sp. z o.o. bezinteresownie świadczy usługi poligraficzne.


Jacek Gorecki
W długim okresie działalności zawodowej Jacka Goreckiego, można wyróżnić cztery okresy: Okres pierwszy, po studiach na Wydziale Mechaniczno - Konstrukcyjnym Politechniki Warszawskiej, ukończonych w 1958r, praca na stanowisku konstruktora w biurze konstrukcyjnym drukarni wklęsłodrukowej na ul. Okopowej, oraz w zakładzie budowy maszyn drukarskich  "Plamag" w Plauen. Rozbudowa 64 stronicowej zwojowej typograficznej maszyny Koenig Bauer, dodanie dodatkowych zespołów, 2 kolory, 2 złamywaki, 2 napędy, maszynę uruchomiono we Wrocławiu. Konstrukcje wielu pomocniczych urządzeń poligraficznych dla drukarń. Modernizacja kolejnych maszyn  oraz wykonywanie urządzeń galwanicznych dla technologi wklęsodrukowej. Opracowywanie założeń do konstrukcji nowych urządzeń dla modernizowania i budowy nowych drukarń. W Londynie (1964), nadzór  nad demontażem i wysyłka do kraju wklęsłodrukowych maszyn dla drukarń w Warszawie i Katowicach.
Drugi okres (1965 - 1983), podjęcie pracy  z-cy dyrektora w Dziale poligraficznym Zarządu Głównego  RSW "PRASA" w Warszawie, a od 1966 - dyrektora. Dział poligraficzny, uczestniczył i inicjował liczne przedsięwzięcia ukierunkowane na unowocześnienie rozwiązań technicznych i procesów technologicznych, (między innymi: konstrukcje i uruchomienia w Polsce produkcji segmentowych mebli zecerskich, wprowadzenie skanerów typu Chromograf, modernizacji działów reprodukcji, wprowadzenie szybkiego składu tekstów, maszynowego procesu trawienia cylindrów wklęsłodrukowych, opracowanie projektów technologicznych i wyposażenia nowych drukarń, uruchomienie drukowania czasopism techniką wklęsłodrukową i gazety codziennej, po raz pierwszy techniką offsetową w roku 1976 w Koszalinie, organizacja i wprowadzenie w drukarniach służb technologicznych oraz laboratoriów zakładowych, wprowadzenie teletransmisji do przekazywania centralnie stronic gazetowych w drukarniach gazetowych). W tym czasie Dział poligraficzny zarządzał dziewiętnastoma drukarniami .
Okres trzeci (1983 - 1989) praca  w Ministerstwie Kultury i Sztuki na stanowisku dyrektora Departamentu produkcji. Bardzo aktywny udział w opracowaniu Programu Rozwoju Przemysłu Poligraficznego na lata 1986 - 1990 i skuteczne wspieranie jego realizacji. Ograniczenia dewizowe, spowodowały sprowadzanie wielu maszyn i urządzeń z Chin i Indii. W latach 1989 - 1990 praca w biurze Intemech SA, przedsiębiorstwie Sekcji Poligrafów SIMP , zajmującym się importem materiałów i urządzeń poligraficznych. W latach  1991 - !992, praca w wiedeńskiej firmie Ettenauer Maschinen AG, dostawcy maszyn i materiałów poligraficznych. Przez kolejne dwa lata praca w Polsko Amerykańskim Towarzystwie Prasowym, które miało wydawać gazetę rządową, co uzgodnione zostało przez prezydenta Lecha Wałęsę z Prezydentem USA.
Okres czwarty (1994 - 2006),w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzenie firmy DEVA PRINT, pośredniczącej w dostawie do Polski offsetowych zwojowych maszyn  drukarskich firmy Koenig Bauer.
W roku 2007 przejście na emeryturę.


Antonina Kuchlewska
Przed laty dyrektor ekonomiczny Białostockich Zakładów Graficznych, potem prezes zarządu. W latach 2007–2011, gdy została zwolniona bez podania przyczyn, nastąpił dramatyczny upadek zakładu – techniczny i finansowy.
W 2012 roku Rada Nadzorcza Białostockich Zakładów Graficznych SA przywróciła Antoninę Kuchlewską do działania i powołała na stanowisko prezesa zarządu. W błyskawicznym tempie wskrzesiła stabilizację finansową firmy, w drukarni pojawiły się sprawniejsze maszyny i urządzenia, a sama drukarnia odzyskała utraconą na rynku renomę. Specjalizacja zakładu w zakresie produkcji dziełowej sprawiła, że dzięki swojej pracy i talentom gospodarczym Antonina Kuchlewska stała się znakomitą indywidualnością wśród wydawców książek z całej Polski.
BZGraf z powodu jakości produkcji i wzorowych kontaktów z klientami nieustannie zdobywa laury w rankingach drukarń dziełowych organizowanych przez miesięcznik „Wydawca” i Sekcję Poligrafów SIMP, jak również w rankingu „Rynek Książki – Biblioteka Analiz”. Istotne są też „Złote Gryfy” oraz „Diamentowy” zdobywane w różnych latach w konkursie Polskiej Izby Druku. Dużym osiągnięciem są kilkakrotne nominacje do tytułu „Gazela Biznesu”, w Polsce przyznawanego przez dziennik „Puls Biznesu”.
W 2016 roku w czasie uroczystości premiowania laureatów Konkursu PTWK „Najpiękniejsza Książka Roku” podczas targów na Stadionie Narodowym w Warszawie Antonina Kuchlewska została uhonorowana medalem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.


Jolanta Kurowiak
absolwentka Uniwersytetu Technicznego w Karl-Marx-Stadt (obecnie Chemnitz) z 1985 roku na kierunku : konstrukcja maszyn poligraficznych. Po ukończeniu studiów została na uczelni i  pracowała jako tłumacz techniczny języka niemieckiego w Ośrodku Szkoleniowym Kadry Poligraficznej. Najbardziej wówczas pasjonowała  ją praca w dziale fotografii i reprodukcji poligraficznej, która stała się pasją i podwaliną pod własną firmę. W 1991 roku założyła własną, jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Reprograf, która najpierw przekształciła się w Sp. z o.o, a w 2008 roku w Spółkę Akcyjną. W Spółce Reprograf SA posiada pakiet 100% udziałów i pełni rolę prezesa.
Działalność firmy Reprograf w pierwszych latach była skupiona głównie na sprzedaży materiałów światłoczułych stosowanych w poligrafii, gdyż J. Kurowiak miała bogate doświadczenie praktyczne nabyte w ośrodku szkoleniowym. Po ponad 25 latach systematycznego rozwoju przedsiębiorstwo dysponuje obecnie niezwykle różnorodną ofertą zaawansowanych rozwiązań poligraficznych, która obejmuje m.in.: oprogramowanie, materiały eksploatacyjne, systemy prepress, maszyny drukujące w różnych technikach, rozwiązania dla rynku cyfrowego druku wielkoformatowego a także sprzęt introligatorski. Firma zajmuje się sprzedażą maszyn i materiałów poligraficznych, ich serwisem oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych. Ważnym elementem działalności firmy Reprograf, którą zarządza J. Kurowiak jest opieka i doradztwo dla drukarń.
Reprograf posiada siedzibę w Warszawie oraz 6 lokalizacji na terenie całego kraju, w których pracuje łącznie ponad osiemdziesięciu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Od czasu założenia firma zmieniała się inwestując w nowe biura, własne magazyny oraz wzmacniając flotę samochodową.


Andrzej Palacz    Po ukończeniu studiów pracował w Wojskowych Zakładach Graficznych w Warszawie.
Kolejne miejsce pracy to redakcja Poligrafiki i współpraca w redagowaniu miesięcznika z Apolinarym Brodeckim.
Obecnie naczelny redaktor magazynu „Wydawca”. Jest uznanym promotorem polskiej poligrafii.
Organizator rankingu „Polskich Drukarń Dziełowych”.
Zdobył uznanie w branży poligraficzno-wydawniczej łącząc funkcję poligrafa i wydawcy. Aktywny członek Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP Kawaler „Stowarzyszenia Bractwa Kawalerów Gutenberga.”
Odznaczenia: Zasłużony Krakowskiej Poligrafii Wolnej Rzeczypospolitej (2008), Srebrny Krzyż Zasługi (2005), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), Złota Odznaka SKP (2012)

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

zmiana-adresu

ankieta

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Statystyka

Odsłon : 10428670